LOẠI XE GIÁ BÁN LẺ XUẤT XỨ GHI CHÚ
4 CHỖ KÍNH LÁI KÍNH SƯỜN KÍNH HẬU
3.300.000 1.500.000 1.200.000 600.000 USA Bảo hành 20 năm
LOẠI XE GIÁ BÁN LẺ XUẤT XỨ GHI CHÚ
7 CHỖ KÍNH LÁI KÍNH SƯỜN KÍNH HẬU
3.900.000 1.500.000 1.200.000 600.000 USA Bảo hành 20 năm
LOẠI XE GIÁ BÁN LẺ XUẤT XỨ GHI CHÚ
16 CHỖ KÍNH LÁI KÍNH SƯỜN KÍNH HẬU
6.050.000 1.500.000 1.800.000 600.000 USA Bảo hành 20 năm
KÍNH LÁI
SR70
KÍNH SƯỜN
SK80,SK61,SK15,SK25
KÍNH HẬU
SK80,SK61,SK15,SK25

SR 70

 KÍNH LÁI

VLT

Độ truyền sáng: 75%

IRR

Loại bỏ tia hồng ngoại: 89,7%

UV

Loại bỏ tia cực tím: 99,5%

THICK

Độ dày (mil): 2 mil

SIZE

Kích thước (m): 15,2×30


GUARANTEE

Bảo hành 20 năm

SK80

KÍNH SƯỜN

VLT

Độ truyền sáng: 75%

IRR

Loại bỏ tia hồng ngoại: 89,7%

UV

Loại bỏ tia cực tím: 99,5%

THICK

Độ dày (mil): 2 mil

SIZE

Kích thước (m): 15,2×30


GUARANTEE

Bảo hành 20 năm

SK 80

KÍNH HẬU

VLT

Độ truyền sáng: 75%

IRR

Loại bỏ tia hồng ngoại: 89,7%

UV

Loại bỏ tia cực tím: 99,5%

THICK

Độ dày (mil): 2 mil

SIZE

Kích thước (m): 15,2×30


GUARANTEE

Bảo hành 20 năm