LOẠI XE GIÁ BÁN LẺ XUẤT XỨ GHI CHÚ
4 CHỖ KÍNH LÁI KÍNH SƯỜN KÍNH HẬU

4.500.000

1.500.000 2.000.000 1.000.000 USA Bảo hành 10 năm
LOẠI XE GIÁ BÁN LẺ XUẤT XỨ GHI CHÚ
7 CHỖ KÍNH LÁI KÍNH SƯỜN KÍNH HẬU

5.500.000

1.500.000 3.000.000 1.000.000 USA Bảo hành 10 năm
LOẠI XE GIÁ BÁN LẺ XUẤT XỨ GHI CHÚ
16 CHỖ KÍNH LÁI KÍNH SƯỜN KÍNH HẬU

8.750.000

2.250.000 5.000.000 1.500.000 USA Bảo hành 10 năm
KÍNH LÁI
SR70
KÍNH SƯỜN
SR30,SR20,SR10
KÍNH HẬU
SR30,SR20,SR10

SR 70

KÍNH LÁI

VLT

Độ truyền sáng: 75%

IRR

Loại bỏ tia hồng ngoại: 74,8%

UV

Loại bỏ tia cực tím: 99,9%

THICK

Độ dày (mil): 2 mil

SIZE

Kích thước (m): 1,52×30


GUARANTEE

Bảo hành 10 năm

SR 30

KÍNH SƯỜN

VLT

Độ truyền sáng: 35%

IRR

Loại bỏ tia hồng ngoại: 82,6%

UV

Loại bỏ tia cực tím: 99,5%

THICK

Độ dày (mil): 2 mil

SIZE

Kích thước (m): 1,52×30


GUARANTEE

Bảo hành 10 năm

SR 20

KÍNH SƯỜN

VLT

Độ truyền sáng: 20%

IRR

Loại bỏ tia hồng ngoại: 51,6%

UV

Loại bỏ tia cực tím: 80,6%

THICK

Độ dày (mil): 2 mil

SIZE

Kích thước (m): 1,52×30


GUARANTEE

Bảo hành 10 năm

SK 10

KÍNH SƯỜN

VLT

Độ truyền sáng: 23%

IRR

Loại bỏ tia hồng ngoại: 46,6%

UV

Loại bỏ tia cực tím: 78,8%

THICK

Độ dày (mil): 2 mil

SIZE

Kích thước (m): 1,52×30


GUARANTEE

Bảo hành 10 năm