LOẠI XE GIÁ BÁN LẺ XUẤT XỨ GHI CHÚ
4 CHỖ KÍNH LÁI KÍNH SƯỜN KÍNH HẬU

11.700.000

3.900.000 5.200.000 2.600.000 USA Bảo hành 20 năm
LOẠI XE GIÁ BÁN LẺ XUẤT XỨ GHI CHÚ
7 CHỖ KÍNH LÁI KÍNH SƯỜN KÍNH HẬU

14.300.000

3.900.000 7.800.000 2.600.000 USA Bảo hành 20 năm
LOẠI XE GIÁ BÁN LẺ XUẤT XỨ GHI CHÚ
16 CHỖ KÍNH LÁI KÍNH SƯỜN KÍNH HẬU

20.150.000

5.850.000 10.400.000 3.900.000 USA Bảo hành 20 năm
KÍNH LÁI
SM70
KÍNH SƯỜN
SM35
KÍNH HẬU
SM35

SM 70

KÍNH LÁI

VLT

Độ truyền sáng: 70%

IRR

Loại bỏ tia hồng ngoại: 95%

UV

Loại bỏ tia cực tím: 99%

THICK

Độ dày (mil): 2 mil

SIZE

Kích thước (m): 1,52×30


GUARANTEE

Bảo hành 20 năm

SR 30

KÍNH SƯỜN

VLT

Độ truyền sáng: 8%

IRR

Loại bỏ tia hồng ngoại: 95%

UV

Loại bỏ tia cực tím: 99%

THICK

Độ dày (mil): 2 mil

SIZE

Kích thước (m): 1,52×30


GUARANTEE

Bảo hành 20 năm

SR 20

KÍNH SƯỜN

VLT

Độ truyền sáng: 8%

IRR

Loại bỏ tia hồng ngoại: 95%

UV

Loại bỏ tia cực tím: 99%

THICK

Độ dày (mil): 2 mil

SIZE

Kích thước (m): 1,52×30


GUARANTEE

Bảo hành 20 năm

SK 10

KÍNH SƯỜN

VLT

Độ truyền sáng: 8%

IRR

Loại bỏ tia hồng ngoại: 95%

UV

Loại bỏ tia cực tím: 99%

THICK

Độ dày (mil): 2 mil

SIZE

Kích thước (m): 1,52×30


GUARANTEE

Bảo hành 20 năm